سکس تراپی چیست؟

طبق آمار از آن جا که ۴۰ تا ۶۰ درصد مشکلات زناشویی را روابط جنسی آن ها شامل می شودضرورت بررسی علمی تر به مقوله ی سکس در موارد درمانی بیشتر محسوس گشته است و جوامع علمی را برآن داشته است تا پایه ریز علم نوینی به نام سکسولوژی باشند.

سکس تراپیست کیست؟

سکس تراپیست متخصص در امر بهداشت روانی است که دوره های کامل روان درمانی را طی کرده و آموزش های لازم در امر مشاوره های جنسی را سپری کردهاست

چه کسانی به سکس تراپیست نیاز دارند؟

گر چه تصور عموم بر این است که سکس تراپی صرفا برای افرادی که دچار مشکلات جنسی هستند محدود می گردد لیکن از آنجا که بخشی از کار سکس تراپیست ها آموزش جنسی ، آناتومی جنسی و آموزشهای بهداشت جنسی است لذا مراجعه به سکس تراپیست تلاشی است برای لذت بیشتر از زندگی جنسی خود و عمیق تر کردن روابط بین فردی. علاوه بر این افرادی که به نوعی از مشکلات زیر در رنج اند و پاسخ آنها به موارد زیر بلی می باشد به سکس تراپیست باید مراجعه کنند، مواردی چون:

از میان رفته شدن صمیمیت در ارتباط زناشویی

تمایل اندک به ارتباط جنسی یا کمبود میل جنسی

مشکل در لذت بردن در ارتباط جنسی

مشکل در کنترل انزال (زود انزالی)

مشکل در رسیدن به ارگاسم

مقاربت دردناک

افکار وسواس گونه و غیر قابل گریز در مورد مسائل جنسی

احساس گناه در سکس

ارتباط ناخشنود با شریک جنسی و میل به ترک آن

مورد سو استفاده جنسی بودن

عدم اطمینان از هویت جنسی خود و انحرافات جنسی.