3

بنت الهدی ارحامی

سکس تراپ و مشاور فردی

سوابق کاری و علمی

1389 – 1388

دانشگاه دولتی تفرش

مشاور، مدرس کارگاه های مهارتهای زندگی،مشاوره قبل از ازدواج، نشست در خوابگاه ها

1392 – 1388

دانشگاه آزاد اراک

مشاور، مدرس کارگاه های مهارتهای زندگی،مشاوره قبل از ازدواج، نشست در خوابگاه ها

1391 – 1390

دانشگاه ازاد اسلامی واحد فراهان

مشاور، مدرس کارگاه های مهارتهای زندگی،مشاوره قبل از ازدواج، نشست در خوابگاه ها

1392 – 1390

مرکز مشاوره راه زندگی

نویسنده مقالات و مشاور تلفنی

1392 – 1389

دانشگاه جامع علمی-کاربردی

مدرس دروس تخصصی روانشناسی

تحصیلات

1379

دیپلم ادبیات و علوم انسانی، دبیرستان غیردولتی فرهنگ

1380

پیش دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی، پیش دانشگاهی غیردولتی فرهنگ

1384

کارشناسی روان شناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبایی – تهران

۱۳۸۸

کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه الزهراء – تهران

تخصص ها

سکس تراپی
مشاوره فردی

اطلاعات تماس

کارگاه های تدریس شده:

  • برگزاری کارگاه مدیریت روابط جنسی در دانشگاه امام صادق
  • برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی در دانشگاه های علوم پزشکی و ازاد اسلامی
  • برگزاری کارگاه هوش هیجانی در دانشگاه ازاداسلامی اراک
  • برگزاری کارگاه مشاوره قبل از ازدواج
  • برگزاری کارگاه مدیریت روابط با همسر
  • برگزاری کارگاه مدیریت هیجان
  • برگزاری کارگاه طرحواره
  • برگزاری کارگاهsexology
  • سخنرانی با موضوع عشق در فضای مجازی در دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک
  • سخنرانی در دانشگاه امام صادق با موضوع مدیریت روابط جنسی در خانواده