تست‌های هوش و شخصیت

در دفتر شاورنا متناسب با نوع مشکل و تشخیص مشاور آزمون‌های شخصیت و استعداد انجام می‌گردد.

  • تست های شخصیت ویژه‌ی مشاوره‌ی قبل از ازدواج
  • تست هوش و استعداد جهت انتخاب رشته و شغل
  • تست ارزیابی شخصیت جهت درمان اختلالات اضطرابی و شخصیت