در دوران کرونا و در برخورد با سوگ و حادثه از دست دادن عزیزانمان چه کار کنیم؟

در شرایط کنونی و با وجود کرونا افراد زیادی عزیزان خود را از دست داده و به سوگ نشسته اند.
انسان ها در برخورد با سوگ، حادثه و از دست دادن افراد پنج موضع عاطفی را از خود نشان می‌دهند.
در این مقاله راه‌های مقابله با این پنج موضع توضیح داده شده است.
حتما حتما در صورتی که احساس کردید به موردی برخورد کردید که آگاهی کافی و لازم رو در موردش ندارید و وضعیت روحی و روانی متفاوتی داشتید به یک متخصص مراجعه کنید.
متخصصین شاورنا همواره برای کمک به شما آماده هستند.
پنج مرحله‌ی غم و ازدست دادن و سوگ رو باهم مطالعه کنیم:

پنج مرحله اندوه، بیانگر آن است که انسان در برخورد با سوگ، حادثه و از دست‌دادن افراد،۵ موضع عاطفى: انکار، خشم، چانه زنی، افسردگی و پذیرش را از خود نشان می‌دهند.

  1. انكار واقعيت – «برای من نيست»: اولين مرحله در سوگواری انكار واقعيت است.

شخص در اين مرحله نميتواند باور كند كه چه اتفاقی افتاده است

اين مرحله شايد به عنوان يك نوع دفاع شخصی به كار رود كه در اين چنين موقعيتي قرار گرفته است، اين مرحله كاملاً طبيعی است.

  1. عصبانيت – «چرا من؟»: دومين مرحله از مراحل سوگواری عصبانيت است.

درك اين موضوع كه عصبانيت واكنش طبيعي فشار روانی است مي تواند به شما در برخورد با عصبانيتی كه از سوي بيمار يا خانواده بيمار مستقيماً متوجه شما خواهد بود كمك كند تا حالت تدافعي به خود نگيريد.

با توجه به درك و فهم اين موضوع قادر به تحمل موقعيت خواهيد بود. گاهی اوقات صحبت كردن با همكاران، اعضای خانواده و يا يك مشاوره در مورد عصبانيتتان بسيار مفيد است.

زمانی كه از عصبانيت خود صحبت مي كنيد، ميتوانيد مانع جمع شدن ناراحتيها و فشارها در درونتان شويد. در حاليكه اين فشارها ميتواند عامل بيماری جسمی يا واكنش عاطفی شود. بنابراين انرژی خود را جهت رفع مشكل و ارائه بهترين مراقبتها به كار بنديد و صرف عصبانيت بيهوده نكنيد.

  1. جرو بحث و معامله با خود: سومين مرحله از مراحل سوگواری جر وبحث است.

اين امر فعاليتی است كه جهت به تعويق انداختن واقعيت مرگ به كار ميرود. در صورت برخورد با چنين افرادي سعی كنيد با جملات صادقانه و مفيد با او صحبت كنيد.

  1. افسردگی: چهارمين مرحله از مراحل سوگواری افسردگی است و معمولاً به وسيله غمگين بودن و نااميدی مشخص می شود.

زمانی كه شخص به طور غير معمول ساكت و آرام ميشود به نظر ميرسد كه به دنيای خودش فرو رفته است.

افسردگی شايد “مرحله ای” باشد كه طی آن شخص شروع به پذيرش واقعيت ميكند .حتی ممكن است شما نيز به عنوان يك ناجی افسرده و دلتنگ شويد.

اغلب مردم تمايل دارند كه علت مرگ را در اثر كوتاهی در امر مراقبتهای پزشكی عنوان كنند.

افسردگی ميتواند ملايم و يا شديد باشد، و همچنين از نظر مدت زمان متفاوت است و اگر خيلی طولانی شود، بهتر است با افرادی كه در اين زمينه مهارت دارند مشورت شود.

  1. پذيرش واقعيت: پنجمين مرحله ميباشد.

به اين معنا نيست كه شما از موقعيت پيش آمده راضی هستيد. بلكه پذيرفته ايد كه از دست‌دادن و مرگ غير قابل تغيير است.

ممكن است مدت زيادی طول بكشد تا شخص خود را به اين مرحله برساند. برخی از افراد كه مراحل سوگواری را تجربه كرده اند، قادر به عبور از مراحل غم و اندوه و پذيرش واقعيت فقدان كسی كه دوست داشته اند نميباشند.

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *