2

دکتر

سیده حکیمه موسوی

مشاور کودک، خانواده و ازدواج

سوابق کاری و علمی

۱۳۹۰-۱۳۹۲

دانشکده غیرانتفاعی رفاه

استاد و مشاور

۱۳۹۰-۱۳۹۲

مرکز روانشناختی شخصیت پردازی کودک

مدرس کارگاه

۱۳۹۰-۱۳۹۲

کلینیک پرورش استعداد کودکان ظفر

آزمونگر و مشاوره کودک و نوجوان

۱۳۹۰-۱۳۹۲

کلینیک تخصصی آتیه

 گروه درمانگر و مشاور کودک

۱۳۹۰-۱۳۹۲

شهرداری منطقه ۱ و ۱۲

مشاور و مدرس کارگاه

۱۳۹۰-۱۳۹۲

کلینیک تخصصی آتیه

مشاور و مدرس کارگاه

۱۳۹۰-۱۳۹۲

دبستان و پیش دبستانی مهد روشن

مشاور و مدرس

۱۳۹۰-۱۳۹۲

مرکز کاهش وزن و کنترل دیابت ماندگار

مشاور

۱۳۹۰-۱۳۹۲

مرکز مشاوره نوید اصفهان

مشاور

۱۳۹۰-۱۳۹۲

مرکز توان بخشی کودکان استثنایی بهار- اصفهان

مشاوره تخصصی با والدین کودکان با نیازهای خاص

۱۳۹۰-۱۳۹۲

دبستان و پیش دبستانی غنچه

آزمونگر و مشاوره خانواده

تحصیلات

۱۳۹۰

کارشناسی روان شناسی بالینی، دانشگاه اصفهان

۱۳۹۳

کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه تهران

۱۳۹۸

دکتری تخصصی  روانشناسی سلامت، دانشگاه آزاد

اکنون

دکتری تخصصی  روانشناسی سلامت، دانشگاه تهران

تخصص ها

مشاور کودک
بازی درمانگر
مشاوره ازدواج
مشاوره خانواده

اطلاعات تماس

مقالات و سوابق پژوهشی

شمارهعنوانتاریخ
۱

اثربخشی مداخله فراشناختی بر اضطراب، تصویربدنی و علائم افراد مبتلا به اختلال بدشکلی بدن

مجله علمی و پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت

۱۳۹۵
۲

همبودی تروماهای متعدد، دلیریوم، مانیا و مصرف مواد: معرفی یک بیمار

مجله علمی و پژوهشی تحقیقات علوم رفتاری

۱۳۹۲
۳

مقایسه فراوانی اقدام به خودکشی در ماه های قمری- مطالعه چند ساله

مجله علمی پژوهشی علوم رفتاری

۱۳۹۱
۴

Recurrent suicide attempt and female hormones

(Advanced biomedical research-PubMed 2014)-ISI

2014
۵

Prevention of more Complications in patients with head  trauma

(International journal of preventive medicine-PubMed 2013)-ISI

2013
۶Determine the effectiveness of metacognitive training on anxiety, body image and symptoms in patients with body dysmorphic disorder (BDD) 
۷

بررسی رابطه بین ابعاد هویت و انواع جهت گیری مذهبی  درنوجوانان

مجله دانشگاه تبریز-همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان

۱۳۹۲
۸

عوامل اضطراب در قرآن کریم

کنفرانس سلامت در پرتو قرآن کریم

۱۳۹۳
۹

جهت گیری مذهبی در نوجوانان

همایش منطقه ای روان شناختی کودک و نوجوان

۱۳۹۱
۱۰کتاب اورژانس های روانپزشکی۱۳۹۰
۱۱کتاب چه کسی از سلامت روان برخوردار است؟۱۳۹۴