8

دکتر

فریبا جعفری روشن

متخصص درمان اعتیاد، اختلالات روان تنی، اختلالات جنسی

سوابق کاری و علمی

1399 تا کنون

مرکز مشاوره تصمیم

مشاور

1399 تا کنون

مرکز مشاوره رسش

مشاور

1398 تا کنون

کلینیک ترک اعتیاد ایران زمین

درمانگر اعتیاد

1389 تا کنون

آموزش و پرورش

مشاور

1397 تا کنون

آموزش و پرورش شهرستان قدس

مدرس رسمی آموزش خانواده آموزش و پرورش با کد مدرسی 961217004، مدرس دوره های تربیت جنسی کودکان، مهارتهای زندگی، مهارت فرزند پروری

1397-1398

مرکز مشاوره پیوند آموزش و پرورش، شهرقدس

مشاور

1397-1398

دبستان ترنم مهربانی

مدیر

1395-1396

آموزش و پرورش شهرستان قدس

سرگروه پرورشی و درس تفکر و سبک زندگی

تحصیلات

کارشناسی روان شناسی بالینی: دانشگاه الزهرا

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی: دانشگاه علامه طباطبائی

دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت: دانشگاه تهران.

تخصص ها

اعتیاد
اختلالات روان تنی
اختلالات اضطرابی و خلقی
اختلالات عملکرد جنسی

اطلاعات تماس

مقالات و سوابق پژوهشی
شماره عنوان تاریخ
۱ اثربخشی روان درمانی گروهی مثبت بر شادکامی، تاب آوری و سلامت عمومی زنان دارای همسر وابسته به مواد، مجله روانشناسی مثبت اصفهان (علمی پژوهشی). 2016
۲ اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی در بهبود نشانگان نقص توجه، بیش فعالی بزرگسالی و افسردگی، اضطراب و عزت نفس همراه با آن. مجله اندیشه و رفتار (علمی پژوهشی). دوره سيزهم، شماره   50، 1397
۳ The relationship among mindfulness, acceptance and academic procrastication in students. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, Volume:21 Issue:4,  2019
۴ رابطه کارایی خانواده و گسست ارزش های مادران و دختران دبیرستانی، ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران. 2017
۵ رابطه بین ارزش ها و نگرش به روابط جنسی پیش از ازدواج در جوانان گروه سنی 18- 35 سال، دهمین کنگره بین المللی فدراسیون آسیایی شورای جهانی روان درمانی (روان درمانی خانواده محور)، . 1397