مشاوره‌ی تحصیلی

در دفتر شاورنا جهت ارتقای تحصیلی فرزندانتان خدمات زیر ارائه می گردد:

  • مدیریت زمان و برنامه ریزی
  • ایجاد انگیزه برای مطالعه
  • رفع اضطراب امتحان
  • بالا بردن سرعت امتحان
  • رفع موانع ایجاد تمرکز
  • روش های کاهش فراموشی مطالب درسی