مشاوره‌ی فردی و گروهی

در دفتر خدمات روان‌شناسی و مشاوره‌ی شاورنا، جلسات مشاوره در زمینه‌های مختلف به صورت فردی یا گروهی، انجام می‌پذیرد.
از آنجا که گروه نقش مهمی در پذیرش مشکل به ویژه در نوجوانی و درمان اختلالات اضطرابی دارد، جلسات در بعضی موارد با رضایت مراجعان به صورت گروهی برگزار می‌گردد.