چگونه ذهن دیگران را بخوانیم؟

حتما برای شما هم جالب است که فکر اطرافیان خود را بخوانید و بدانید که در درون آن ها چه می گذرد. زبان بدن به عنوان ابزاری قابل اعتماد و دقیق برای تفسیر افکار و احساسات اطرافیانمان از روی رفتارشان است.

باور کردنی نیست اما حقیقت دارد که کلمات در ارتباط بین انسان ها نقش چندان زیادی ندارند. فقط حدود هفت درصد فهمی که انسان با تعامل رودررو به دست می آورد، حاصل لغات است. تقریبا ۳۵ درصد معنای ارتباط از تن صدا و لحن آن ناشی می شود و حدود ۵۸ درصد آن از زبان بدن حاصل می آید.
سؤالی که در اینجا پیش می آید این است که آیا می توان با زبان بدن به چیزی تظاهر کرد؟

پاسخ عموما منفی است چرا که بین همخوانی حرکات اصلی و لغات بیان شده از یک سو و پیام های ظریف بدن از سوس دیگر تناقض به وجود می آید. برای مثال کف دست باز شده ما را یاد صداقت می اندازد اما اگر کسی در حال دروغگویی کف دستانش را نشان دهد و لبخند بزند، حرکات ظریف بدنش او را لو می دهند. شاید مردمک چشمانش جمع شوند یا اینکه یکی از ابروانش بالا برود و حتی دهانش کمی کج شود که این پیام ها خلاف لبخند و حرکات دست او را ثابت می کنند. در نتیجه طرف مقابل به آن شنیده شک خواهد کرد.

حرکات کف دست انسان کمتر مورد توجه قرار می گیرد اما تأثیرات فوق العاده ای دارند. فرض کنید شما با کسی آشنا می شوید و به او دست می دهید، با این دست دادن می توان نگرش های متفاوتی را تشخیص داد که این نگرش ها ناآگاهانه ایجاد می شوند اما زمانی که بر این موضوع واقف باشید می توانید برخورد مؤثرتری داشته باشید.

اگر در هنگام دست دادن کف دست به سمت پایین باشد به معنای تسلط است. به این صورت طرف مقابل متوجه می شود که شما می خواهید بر گفتگو مسلط باشید. به همین دلیل مقاومتی درونی در او ایجاد می شود.

اما اگر موقع دست دادن کف دستتان رو به بالا باشد، نشان دهنده ی تسلیم شما در برابر طرف مقابل است. بنابراین هنگامی که بخواهید کنترل را به دیگری بسپارید یا احساس برتری به او دهید این روش می تواند تأثیر گذار باشد.

وقتی دو نفر سلطه جو به هم دست می دهند در مبارزه ای سمبولیک وارد می شوند چرا که هر دو سعی می کنند دست دیگری را به وضعیت مطیعانه بکشانند و نتیجه این خواهد شد که هر دو دست در حالت عمودی قرار می گیرد.

حال می توانید ببینید که چگونه توجه به زبان بدن می تواند در روابط شما تأثیرگذار باشد. از امروز سعی کنید به زبان بدن اطرافیانتان توجه بیشتری کنید تا از حرکات بدنی خود نیز آگاه شوید.

نویسنده: دکتر سمانه کاملی

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *