کارگاه‌های آموزشی

لیست کارگاه هایی که در دفتر خدمات روانشناسی و مشاوره شاورنا برگزار می شود :

*مهارت های ارتباطی زن و مرد : ( دو مرحله)

_ معرفی انواع مهارتهای زندگی شامل: حل مساله ، جرئت ورزی ، تصمیم گیری و …

_ نقش تفاوتهای زن و مرد در ارتباط

_ شناخت هیجان ها و مدیریت آن

_ نحوه مدیریت و مشارکت در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها

*مهارت های زندگی نوجوانان :

_ خود آگاهی ( نقاط قوت و ضعف ، حقوق و مسئولیت ها، ارزش ها )

_ مهارت های ارتباطی ( ارتباط کلامی و غیرکلامی ، ابراز وجود ، مذاکره ، غلبه بر خجالت ، گوش دادن )

_ مهارت های بین فردی (دوست یابی )

_ مهارت های مقابله با استرس ( آرام ماندن در شرایط فشار، ریلکسیشن )

_ مهارت حل مساله (تشخیص مشکل و ارزیابی و علل آن، درخواست کمک ، تشخیص راه حل ها ) مهارت مقابله با هیجانات ( شناخت هیجان خود و دیگران، مقابله با ناکامی؛ خشم ؛ ترس و اضطراب )

مهارت تصمیم گیری ( تعیین اهداف واقع بینانه، برنامه ریزی و پذیرش مسئولیت اعمال خود )

*فرزند پروری :

_ سبک های فرزند پروری

_ علل مشکلات رفتاری در کودکان

_ فنون بهبود ارتباط با کودکان و مقابله با بدرفتاری در کودکان

_ نیازهای اساسی کودکان و تاثیر آن در شخصیت

*مهارت های ارتباط جنسی مطلوب: (به صورت مجزا ویژه ی بانوان و آقایان)

-باورهای جنسی

-شناسایی دستگاه جنسی و مناطق حساس مرد و زن _ رویا و دیالوگ جنسی

-آموزش موقعیت های مختلف جنسی

-علل و درمان زود انزالی