هیجان های آشفته ساز

بسیاری از افراد دست به گریبان هیجان­ های دردسرساز هستند. هیجان­ های آشفته­ ساز را می­توان هیجان­ هایی تعریف کرد که طاقت شما را طاق می­کنند و برای شما قابل تحمل نیستند. زمانی­که عصبانی، غمگین و یا وحشت­زده هستید، این هیجان­ها مثل امواج سهمگین، شما را به کام خود فرو می­برند. اگر در زندگی خود […]